RadiatorlarRadiator seçərkən dizaynı ilə yanaşı keyfiyyəti və istilik yaymasının hansı dərəcədə olması göz önündə tutulmalıdır. Təqdim etdiyimiz VİP Milano radiator modeli həm dizaynı, həm keyfiyyəti və istilik yayamsı ilə bu 3 göstəricini özündə daşıyır. Vip radiatorların möhtəşəm görüntüsündən əlavə, ağırlığı və hər seksiyasında olan istilik yayıcı pərdələrinin tam olması radiatorun keyfiyyətindən xəbər verir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ən çox tərcih edilən vip radiatorları artıq daha əl çatan qiymətlərə endirdik, hazırda təqdim etdiyimiz 58sm (mərkəzdən mərkəzə 50 sm) hündürlükdə olan radiatorun qiyməti 18 AZN yox, 13,5 AZN-e endirilib. VİP Milano radiatoru. Radiator, vip radiator, radiator qiymətləri.